Systemu sztucznej inteligencji prawnej (SalIN)

Mgr Kamil Stępniak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa UwB, opracował założenia teoretyczne pierwszego na świecie systemu sztucznej inteligencji prawnej „System of Artificial Legal Intelligence (SalIN)”, który będzie przystosowany do przetwarzania aktów normatywnych, analizowania ich treści, dokonywania wykładni w oparciu o założenia teoretyczne, odnoszenia się do judykatów, a nawet dotychczasowej praktyki czy tematyki na poziomie rozumienia człowieka, a ściślej prawnika. Powstanie takiego systemu znacznie zmieniłoby zakres obowiązków praktyków prawa, a także pozwoliłoby na tworzenie bardzo zaawansowanych analiz prawnych w sposób bardziej efektywny.

W związku z innowacyjnością opracowanego założenia teoretycznego mgr Stępniak został zaproszony w roli prelegenta na VIII Kongres E(x)plory- jedno z najważniejszych wydarzeń dedykowanych wynalazcom oraz innowatorom w Polsce. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.kongres.explory.pl

Serdecznie gratulujemy Panu Magistrowi i życzymy kolejnych sukcesów!