Termin zgłoszeń kandydatów na dziekana wydziału

W imieniu Rektora-elekta prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego, informujemy, że do 15 czerwca 2020 r. ustalono termin zgłoszeń kandydatów na dziekana Wydziału Prawa na kadencję 2020-2024. Pismo zawierające zgłoszenie wraz z pisemną zgodą proponowanego kandydata należy dostarczyć do 15 czerwca 2020 r. do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej. Pismo powinno być podpisane przez zgłaszającego w podaniem imienia, nazwiska oraz wydziału. Zgłoszenia drogą mailowo należy dokonywać z domeny uwb.edu.pl do 15 czerwca 2020 r., oryginał dokumentów zaś należy dostarczyć do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej do 17 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/komunikat-rektora-elekta/