Trwa nabór do Centrum Praktyk Sądowych

Data wydarzenia 20-10-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zapraszamy studentów III, IV i V roku prawa studiów stacjonarnych do odbycia praktyki sądowej w Centrum Praktyk Sądowych, zaliczanej jako obowiązkowa praktyka na studiach.

W ramach zajęć prowadzonych przez sędziów Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa UwB, omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji i zasad funkcjonowania sądów, w tym czynności administracyjnych i orzeczniczych sędziów, pracowników sekretariatów oraz uczestników postępowań sądowych. Przedstawione zostaną również zasady postępowania przed sądem od wszczęcia procesu do jego zakończenia oraz wszelkie czynności z zakresu organizacji pracy i zarządzania procesem sądowym, w tym przygotowanie rozprawy, przebieg posiedzenia, etapy postępowania, postępowanie dowodowe i wyrokowanie w sprawie. Ponadto omówione zostaną stany faktyczne najczęściej prowadzonych postępowań odpowiednio w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa pracy. Uczestnicy zajęć wezmą udział w rzeczywistych postępowaniach sądowych na sali rozpraw w Sądzie Rejonowym. Przewidywane jest również przygotowanie symulacji rozprawy z prezentacją postępowania na sali rozpraw.

Udział w zajęciach w ramach Centrum Praktyk Sądowych kończy się otrzymaniem zaliczenia odbycia obowiązkowych praktyk studenckich oraz certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.

W semestrze zimowym w roku akademickiego 2019/2020 ogłaszony został nabór do grupy karnej, grupy prawa pracy oraz grupy rozwiązywania i rozstrzygania sporów. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 r.

W przypadku chęci udziału w poszczególnych zajęciach należy wysłać swoje CV na adres:
- grupa karnej - dr Katarzyna Boratyńskia: k.boratynska@uwb.edu.pl z podaniem w nim oceny z egzaminu z prawa karnego,
- grupa prawa pracy - dr Katarzyna Żywolewska: k.zywolewska@uwb.edu.pl,
- grupa rozwiązywania i rozstrzygania sporów – dr Maria Cudowska: m.cudowska@uwb.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 października 2019 r. Wyniki naboru oraz rozkładz zajęć (będą to zajęcia odbywające się raz w tygodniu, przez kolejnych 10 tygodni w godzinach popołudniowych) zostanie dostarczony drogą mailową do dnia 20 października 2019 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.