Tytuł honorowy „Zasłużony dla Uniwersytetu”

Dnia 30 stycznia 2019 r., podczas posiedzenia Senatu UwB, odbyła się uroczystość wręczenia „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku” oraz nadania tytułów „Zasłużony dla Uniwersytetu”. Ceremonii wręczenia przewodniczył dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, Prorektor ds. kształcenia UwB. Wyróżnienia wręczył prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor UwB.

Podczas posiedzenia Senatu tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu” oraz symboliczną tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie otrzymał między innymi prof. zw. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski, kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa. Na ręce Pana Profesora prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor UwB, złożył serdeczne podziękowania za owocną pracę i wkład w rozwój uczelni. Wyraził też nadzieję, że jego przykład będzie inspirował do równie aktywnego działania wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów!

 

Fot. UwB