Uchwała Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dnia 10 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zmian w systemie sądownictwa i apel o „koncyliacje dla dobra sądownictwa". 

 → Treść uchwały ←