V międzynarodowa konferencja Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku) w dniach 9-10 czerwca 2021 r..

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku angielskim, za pośrednictwem platformy ZOOM. Pracownicy oraz doktoranci Wydziału Prawa zwolnieni są z opłaty konferencyjnej. 

Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny
Centrum Prawniczego Języka Angielskiego,
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku


Zaproszenie

Formularz rejestracyjny