VII Ogólnopolski konkurs wiedzy z postępowania karnego

Data wydarzenia 06-06-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych mają zaszczyt zaprosić do udziału w VII Ogólnopolskim konkursie wiedzy z postępowania karnego, który odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa UwB.

Ogólnopolski konkurs wiedzy z postępowania karnego skierowany jest do studentów prawa uczelni publicznych, realizujących w roku akademickim 2018/2019 przedmiot postępowanie karne. W konkursie może wziąć udział dwóch studentów z każdego Wydziału Prawa. Zgłoszeń dokonują pracownicy Katedry/Zakładu Postępowania Karnego zainteresowanego Wydziału, natomiast sposób wyłonienia uczestników konkursu organizatorzy pozostawiają w gestii kadry naukowej danej jednostki.

Konkurs składa się z dwóch etapów podzielonych na dwa dni. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu. Do drugiego, finałowego etapu przechodzą studenci, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej punktów. Finał konkursu będzie polegać na odpowiedzi ustnej przed komisją konkursową na dwa losowo wybrane pytania, sprawdzające wiedzę ogólną i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących procedury karnej.

Wszelkie pytania należy kierować do sekretarza konkursu - Justyny Jarockiej, tel. +48 500 835 614 lub e-mail: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku. Poniżej załączamy regulamin konkursu.