Wakacyjna wymiana studencka z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie

Wakacyjna wymiana studencka – propozycja skierowana do studentów znających język niemiecki bądź angielski.
 
W ramach współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie istnieje możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowej wymianie studenckiej. Oferta kierowana jest do studentów i doktorantów niemiecko- i angielskojęzycznych.
 
Projekt realizowany byłby w sierpniu 2019 r. (pierwszy tydzień w Białymstoku, drugi - w Berlinie). Obok studentów z Niemiec w projekcie weźmie udział około 60 studentów z Pragi, Budapesztu, Erywania, Kijowa, Tbilisi i Rygi. Projekt umożliwia uczestnikom doskonalenie języków obcych (w tym specjalistycznego języka prawniczego) i zaznajomienie się z podstawowymi gałęziami prawa RFN. Ponadto udział w inicjatywie stanowi ogromną szansę na nawiązanie znajomości ze studentami pochodzącymi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 
Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie zgłoszeń do dnia 8 lutego 2019 r. do mgr Eweliny Wojewody (e.wojewoda@uwb.pl).