Warsztaty pt. „Regulacje prawne dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagających ruch i UTO”

Studencka Poradnia Prawna - Pracownia Wydziału Prawa serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Regulacje prawne dot. hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagających ruch i UTO".

Warsztaty poprowadzi mgr Paulina Zadykowicz, doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB.

Warsztaty odbędą się 1 marca 2022 r. o godz. 17:00 na platformie Microsoft Teams. W celu uczestnictwa w warsztatach konieczne jest wypełnienie formularza: https://tiny.pl/9pbkc do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 18:00.

Warsztaty są certyfikowane - serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.