Warsztaty „Wszechobecna administracja”

W dniu 21 lutego 2022 r. w sali sądowej Wydziału Prawa odbyły się warsztaty pt.: „Wszechobecna administracja” zorganizowane przez Panią dr Małgorzatę Wenclik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz studentów z Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych.

W warsztatach uczestniczyli tegoroczni maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, z klasy o profilu humanistycznym. Podczas spotkania uczestnicy mogli poznać różne wymiary administracji publicznej oraz uświadomić sobie jej wszechobecność w każdej sferze życia jednostki.

W ramach spotkania obyła się również prelekcja na temat organizacji społecznych, ich rodzajach oraz roli i znaczeniu.