Wizyta przedstawicieli Wydziału Prawa na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski (Dziekan Wydziału Prawa UwB) oraz dr hab. Anna Doliwa-Klepacka (Katedra Prawa Europejskiego) w dniach 25-28 listopada 2018 r. przebywali na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza (Ukraina).

 
Podczas wizyty prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski wygłosił wykład pt. "The Genesis, Development and Basic Information about Białystok School of Criminology (BSC) in Poland".
 
Przedstawiciele naszego Wydziału spotkali się także z Dziekanem Wydziału Prawa - prof. Petrem Pacurkivskim oraz Dziekanem Wydziału Filozoficzno-Teologicznego, którym jest prof. Wasyl Bałuch.

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski (Dziekan Wydziału Prawa UwB) oraz dr hab. Anna Doliwa-Klepacka (Katedra Prawa Europejskiego) w dniach 25-28 listopada 2018 r. przebywali na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza (Ukraina).

 
Podczas wizyty prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski wygłosił wykład pt. "The Genesis, Development and Basic Information about Białystok School of Criminology (BSC) in Poland".
 
Przedstawiciele naszego Wydziału spotkali się także z Dziekanem Wydziału Prawa - prof. Petrem Pacurkivskim oraz Dziekanem Wydziału Filozoficzno-Teologicznego, którym jest prof. Wasyl Bałuch.