Wojciech Skrodzki wybrany Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich

Wojciech Skrodzki, student Wydziału Prawa, został wybrany na Przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). Swoją kadencję 2020/2021 rozpocznie 1 lutego 2020 r.

FUniP jest porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zajmuje się ono reprezentowaniem interesów i ochroną praw studentów oraz wspieraniem zrzeszonych w Forum samorządów studenckich, czy też rozwijaniem współpracy między nimi.