Wojciech Skrodzki wybrany Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich

 

Wojciech Skrodzki został wybrany na Przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). Swoją kadencję 2019/2020 rozpocznie 1 lutego 2019 r.

FUniP jest porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zajmuje się ono reprezentowaniem interesów i ochroną praw studentów oraz wspieraniem zrzeszonych w Forum samorządów studenckich, czy też rozwijaniem współpracy między nimi.

W dniu 12 stycznia 2019 r. Uniwersytet w Białymstoku zaszczyt gościć około stu delegatów z 20 uniwersytetów z całego kraju. Na ich posiedzeniu przedyskutowana została chociażby kwestia roli studentów w procesie wdrażania nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Zostały też przeprowadzone wybory na nowego przewodniczącego organizacji, którym został student Wydziału Prawa UwB – Wojciech Skrodzki, pełniący także funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego UwB.

Serdeczne gratulacje!

Więcej o FUniP na www.funip.pl