Wspaniały sukces Wydziału Prawa UwB w ewaluacji jakości działalności naukowej!

 

 

 

 

 

 

 

Z ogromną satysfakcją informuję, że Wydział Prawa otrzymał najwyższą ocenę w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej - kategorię A+. Ten doskonały wynik plasuje nas w ścisłej czołówce jednostek naukowych w kraju.

Składam podziękowania wszystkim pracownikom Wydziału Prawa, którzy ciężko zapracowali na ten sukces. Pierwszorzędna współpraca i wzajemne wsparcie zaowocowały uzyskaniem najwyższej kategorii naukowej.

Kategoria A+ cieszy i zobowiązuje do dalszego wysiłku. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że ta ocena jakości działalności naukowej, obok przyznanego wcześniej przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikatu Doskonałości Kształcenia, świadczy o znakomitej, wyróżniającej się na poziomie krajowym, pozycji Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Raz jeszcze składam wszystkim ogromne podziękowania, wyrazy uznania i gratulacje!

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa UwB

 


Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Kategoria naukowa A+ jest najwyższą z możliwych. Dana dyscyplina w ramach uniwersytetu czy innej jednostki szkolnictwa wyższego może, w wyniku takiego zestawienia, otrzymać jedną z kategorii: A+, A, B+, B lub najniższą - C.

Od przyznanej decyzją Ministra Edukacji i Nauki kategorii zależy prestiż danej uczelni, jej pozycja w systemie polskiego szkolnictwa wyższego i prawa (m.in. do nadawania stopni naukowych).

Ewaluacja przeprowadzana jest w ramach trzech kryteriów.

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej na podstawie oceny publikacji naukowych pracowników danej jednostki oraz patentów.

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach różnorodnych konkursów. W kryterium tym brana jest pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki oceniany na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp.