„Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie”

W dniach 13-17 czerwca 2022 r. w mieście Espinho w Portugalii odbyło się spotkanie partnerów Projektu finansowanego z Programu Erasmus+ : „Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie” - „Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning”

W trakcie tych wspólnych 5 dni zorganizowano szkolenie on- line dla grupy nauczycieli, poświęcone tematyce  "Narzędzi budowania potencjału nauczycieli i edukatorów online", mające na celu poznanie praktycznych strategii przedstawionych w metodologii "Metodologia sprawiedliwej szkoły sprzyjającej integracji".

Podczas szkolenia rozwijano działania związane z dzieleniem się wiedzą i wymianą dobrych praktyk. Poza tym w ramach pracy w grupach opracowano filmy instruktażowe na temat działań edukacyjnych, które mają być później oglądane i analizowane w klasach w oparciu o metodologię Sprawiedliwej Szkoły. Materiały te będą dostępne na internetowej platformie edukacyjnej jako demonstracyjny materiał szkoleniowy.

Dzięki podjętym działaniom nauczyciele w pełni zrozumieli podstawowe założenia praktyk naprawczych, a dyskusje w grupach i burze mózgów w pełni zaktywizowały wszystkich uczestników.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Więcej informacji o projekcie fair School:
Fair School

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion