Wstępne informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa UwB planowane jest połączenie zajęć w formie stacjonarnej z kształceniem zdalnym. Szczegóły zostaną przedstawione w ciągu najbliższych dni, dlatego też zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie Wydziału oraz serwisach społecznościowych.

Facebook 

Instagram

Linkedin