Wyłonienie patrona/patronki Uniwersytetu w Białymstoku

W związku z 25-leciem Uniwersytetu w Białymstoku powstała inicjatywa zmierzająca do wyłonienia nazwiska kandydata na patrona Uniwersytetu.

Przedstawiamy listę nazwisk kandydatów, które do tej pory zostały wskazane przez członków społeczności akademickiej Wydziału Prawa. Do dnia 21 grudnia 2020 r. zgłaszać można jeszcze kolejne kandydatury w formacie:

  • imię i nazwisko potencjalnego patrona/patronki,
  • idea Uniwersytetu w Białymstoku związana z kandydatem na patrona/patronkę,
  • osiągnięcia i kluczowe informacje o kandydacie na patrona/patronkę.

Zgłoszenia należy przesyłać do Pani Joanny Quigley na adres: promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl 

Od 22 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. odbędzie się głosowanie w systemie Ankieter. Nazwiska zwycięzców zostaną przedstawione Radzie Wydziału do ostatecznego głosowania.

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę!