Wywiad z Dziekanem Wydziału Prawa w czasopiśmie IPH „Podlaski Manager”

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z dr. hab. Mariuszem Popławskim, prof. UwB - Dziekanem Wydziału Prawa, dla czasopisma Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku „Podlaski Manager”.

W artykule poruszane są m.in. kwestie roli jaką pełni Wydział Prawa w rozwoju naszego regionu, wyzwań jakie stoją przed współpracą nauki z biznesem oraz idei realizacji tej kooperacji, działań podejmowanych przez Wydział Prawa w celu ułatwienia wejścia studentów w późniejsze życie zawodowe i biznesowe czy też roli i znaczenia alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 

Warto zwrócić też uwagę na nową inicjatywę – „Podlaskie seminaria prawne dla biznesu”, skierowaną do organizacji zrzeszających przedsiębiorców z naszego regionu.

Wersja elektroniczna czasopisma znajduje się pod adresem: www.iph.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/08/PM_199_sierpien_2020_www.pdf

Serdecznie zachęcamy do lektury.

 

Okładka magazynu "Podlaski Manager"