XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Prawniczych

Data wydarzenia 05-09-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Prawniczych „E-zasoby w bibliotece prawniczej, czyli jak spełniać oczekiwania użytkowników”.

Bibliotekarze już od 2003 r. spotykają się, by omawiać zagadnienia mieszczące się w szeroko pojętej kulturze organizacyjnej bibliotek prawniczych, dzielić się doświadczeniami oraz szukać wspólnych rozwiązań najistotniejszych problemów polskiego bibliotekarstwa.

Zaszczyt zorganizowania tegorocznego spotkania przypadł Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest ono planowane na 5-6 września 2019 r.

Tematem przewodnim spotkania będą elektroniczne źródła informacji z dziedziny prawa. Omówimy zagadnienie ich zawartości oraz dostępności w polskich bibliotekach prawniczych.

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z ofertą elektronicznych baz prawniczych, prawnym aspektem gromadzenia zasobów elektronicznych w bibliotekach oraz rozmowy o współpracy.

 

→ Program konferencji ←


Sponsorzy: