Zaginięcia osób w Polsce – raport z badań kryminologicznych

Data wydarzenia 24-03-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Zaginięcia osób w Polsce - raport z badań kryminologicznych”, który odbędzie się 24 marca 2021 r., o godz. 18:00, za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, organizowany przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii oraz Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii.

Każdego roku dochodzi w Polsce do zaginięcia 20 000-30 000 osób. Większość z nich znajduje się jeszcze w dniu zaginięcia, jednak liczba osób długotrwale zaginionych utrzymuje się na poziomie około 4 000. Ponadto szacuje się, że około 5% zaginięć powiązanych jest ze zdarzeniami o charakterze kryminalnym, takimi jak: zabójstwa, porwania dla okupu, porwania rodzicielskie czy handel ludźmi. Zjawisko zaginięć osób było dotychczas marginalnym obszarem zainteresowań przedstawicieli nauk kryminologicznych i brak było w Polsce kompleksowych badań kryminologicznych tego zjawiska. W ramach wykładu przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wykład poprowadzi dr Maciej Duda, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dr Maciej Duda jest członkiem European Society of Criminology oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Pełni również funkcję eksperta International Union for Conservation of Nature – Commission on Environmental, Economic and Social Policy oraz European Crime Prevention Network. Jest Autorem ponad 70 publikacji naukowych, w tym monografii, recenzentem czasopism naukowych oraz kierownik grantów badawczych, m.in. „Zielona wiktymologia (green victimology) nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologii”.

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.