Zajęcia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 - do 50% zajęć odbywa się w formie e-learningu

Do 50% zajęć odbywa się w formie e-learningu (zajęcia zdalne - w domu). Informacje o harmonogramie zajęć zdalnych (e-learningu) dostępne na platformie USOSweb.

Prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 16/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 września 2021 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w roku akademickim 2021/2022.