Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym

Data wydarzenia 22-11-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym - cyklicznym wydarzeniu o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym corocznie na Wydziale Prawa, począwszy od 2006 roku. Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych: uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, zainteresowanych tematyką czasów starożytnych. Podstawowe cele organizacji Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym z oczywistych względów pozostały wciąż aktualne, dlatego też zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń do dnia 22 listopada 2019 r. Zawody I stopnia (etap szkolny) odbędą się 2 grudnia 2019 r. w zgłoszonych szkołach.

Poniżej załączamy niezbędne dokumenty:

- Regulamin Olimpiady wiedzy o świecie antycznym,

- Harmonogram Olimpiady,

- Dokumenty do pobrania (karta zgłoszenia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna, protokół przebiegu etapu szkolnego/okręgowego olimpiady,  protokół przebiegu etapu centralnego olimpiady, odwołanie od wyników).