Zarządzenia Rektora UwB dotyczące organizacji roku, zajęć dydaktycznych i egzaminów

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeiami Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w tej sprawie:

  • zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych - Zarządzenie nr 29.