Zasady ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni

Szanowni studenci, prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni, dostępnego na stronie www.prawo.uwb.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna.