Zebranie wyborcze Nauczycieli Akademickich nie mających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa, uprzejmie zapraszamy Nauczycieli Akademickich nie mających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy, na zebranie wyborcze, celem dokonania wyboru dwóch przedstawicieli do Rady Wydziału Prawa, które odbędzie się w formie zdalnej, przy pomocy technologii teleinformatycznych wg poniższego harmonogramu:

 

 

 

 

26.08.2020 r.

o godz.
10:00 - 10:55

Pierwsza część zdalnego zebrania wyborczego.

Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Prawa UwB z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi.

26-27.08.2020 r.

do godz. 12:00

Składanie do Przewodniczącego WKW (pok. 202) - przez zgłoszonych w dniu 26-27.08.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie.

28.08.2020 r.

od godz.
11:00 do 11:55

Druga część zdalnego zebrania wyborczego.

Głosowanie zdalne - po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu głosowania w systemie ANKIETER. 
Uwaga: Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie dwóch nazwiskach.