Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich

Białystok 15.10.2021 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20
Uniwersytetu w Białymstoku

                                                              Szanowni Państwo

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 uprzejmie zapraszam pozostałych nauczycieli akademickich  na zebranie wyborcze, które odbędzie się w dniu

27 października (środa) o godz. 1315 w sali 215 w budynku Wydziału Prawa, ul. A. Mickiewicza 1

celem dokonania wyborów uzupełniających (wakat jednego mandatu) członka Senatu Uniwersytetu w Białymstoku na trwającą kadencję 2020/2024.

Zgłoszeni kandydaci powinni złożyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz  wymagane przez Statut UwB oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia kandydata na ręce przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.

 

                                                                                      Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20
      dr Piotr Kołodko