Zespół ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa...

Z dumą informujemy, iż dnia 22 stycznia 2019 r. mgr Łukasz Kierznowski, asystent z Katedry Prawa Administracyjnego oraz Przewodniczący KRD, został członkiem Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Do zadań zespołu należy m.in. analizowanie efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy, rekomendowanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy, czy też opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy.
 
Serdecznie gratulujemy!