Zmarł dr Janusz Henryk Szymański

Dnia 9 lipca 2020 r. zmarł dr Janusz Henryk Szymański, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, niezwykle zaangażowany w proces tworzenia Uniwersytetu w Białymstoku, a jednocześnie piastujący liczne funkcje w sferze publicznej regionu i kraju. Miał 61 lat.

Dr Szymański jako prawnik zajmował się głównie problematyką umów międzynarodowych, współpracy transgranicznej i prawnymi aspektami normalizacji. Przez wiele lat pracował w strukturach Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prowadząc badania i dydaktykę w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych. Działał też publicznie na rzecz regionu i kraju. Był posłem na Sejm X, I i II kadencji, a ponadto w 1997 r. sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś w latach 2002-2006 był prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał też tytuł "Zasłużony dla Uniwersytetu" (nadany przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku). Dr Szymański poprzez wszechstronne i pełne zaangażowanie przyczynił się do powstania Uniwersytetu w Białymstoku w 1998 r.