Zmarł prof. dr hab. Bogusław Cudowski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 8.09.2020 r. odszedł

prof. dr hab. Bogusław Cudowski

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 11.09.2020 r. od godz. 9:00 do 10:30, w Białymstoku w Domu Pogrzebowym „Wierzbiccy” przy ulicy Władysława Raginisa 8A. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godz. 11:00 w Kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela na Cmentarzu Farnym, po czym nastąpi złożenie prochów do grobu. 

Życzeniem Rodziny jest nieskładanie kwiatów, przy jednoczesnej prośbie o wsparcie Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”, przy ulicy Sobieskiego 1 w Białymstoku.

Profesor Cudowski od początku związany był z nauką prawa pracy. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Kierował Zakładem Zbiorowego Prawa Pracy, a od 2014 r. objął tu stanowisko Kierownika Katedry Prawa Pracy.

Profesor Cudowski był uznanym specjalistą z zakresu zbiorowego prawa pracy, publikował regularnie i w renomowanych czasopismach naukowych. Jego dorobek naukowy obejmuje około 100 publikacji, w tym kilka monografii - m.in. „Dodatkowe zatrudnienie”, „Spory zbiorowe w polskim prawie pracy”. Problematyka publikacji to przede wszystkim zbiorowe prawo pracy, dodatkowe zatrudnienie, prawo urzędnicze, prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Do ostatniej chwili zajmował się pracą naukową, jego ostatni artykuł ukazał się w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” w numerze 7 w 2020 r.

Profesor Cudowski był zaangażowany w życie społeczne i akademickie Wydziału Prawa, organizował konferencje naukowe, wypromował pięciu doktorantów, był naukowym wsparciem dla dwóch habilitacji. 

Profesor był także aktywnym praktykiem. W latach 2009-2018 był Sędzią Sądu Najwyższego, orzekał w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 90. był także radcą prawnym w Radiu Białystok.

Przede wszystkim zapamiętamy Profesora Cudowskiego jako naukowca, który dążył do prawdy, człowieka uczciwego, szlachetnego i życzliwego wobec wszystkich, których spotykał na swojej drodze.

Będzie nam Pana, Panie Profesorze, bardzo brakowało.