Zmarł prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.08.2021 r. odszedł
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 17.08.2021 r. o godz. 12:45
w Kościele pw. Św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym.
Wcześniejsze pożegnanie nastąpi w Domu Pogrzebowym Sławomir Wierzbicki
przy ul. Branickiego 17 w Białymstoku
w poniedziałek 16.08.2021 r. w godz. 16:00-20:00
oraz we wtorek 17.08.2021 r. w godz. 10:00-12:00

 

Z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Eugeniusz Ruśkowski związany był jako nauczyciel akademicki i organizator, niezmiennie zaangażowany w budowę i rozwój Wydziału na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

W latach 1982–1985 był wicedyrektorem Instytutu Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, prodziekanem Wydziału Prawno–Ekonomicznego, a latach 1985–1987 - zastępcą kierownika Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Był wieloletnim Kierownikiem Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Przewodniczącym Rady Naukowej Wydawnictwa Temida 2 oraz Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

W latach 1994–1998 Profesor Ruśkowski pełnił funkcję sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś w okresie 2003–2008 był członkiem Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Ponadto był członkiem polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française, zasiadał też m.in. w Radzie Nadzorczej Europejskiego Biura do spraw Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF), był członkiem European Association of Tax Law Professors oraz International Institute of Public Finance. Zasiadał w radach naukowych lub programowych licznych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz wydawnictw.

Był autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu opracowań w językach obcych. Pełnił rolę promotora w kilkuset pracach magisterskich i licencjackich, był promotorem w kilkunastu przewodach doktorskich, recenzentem prac habilitacyjnych i rozpraw doktorskich.

Profesor Eugeniusz Ruśkowski za swoją działalność naukową, społeczną i publiczną został wielokrotnie nagrodzony, m.in. nagrodą II stopnia Ministra Finansów, nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, medalem Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku. W 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Profesora Eugeniusza Ruśkowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do końca pozostał aktywny zawodowo i naukowo zgłębiając problemy polskiego, europejskiego i porównawczego prawa finansowego i finansów publicznych.

 

Tak niedawno obchodził Pan Profesor swój piękny Jubileusz 70-lecia.
Dziękujemy za wszystko Panie Profesorze, będziemy o Panu pamiętać.