Współczesne wyzwania ochrony praw społecznych w świetle Europejskiej Karty Społecznej
Współczesne wyzwania ochrony praw społecznych w świetle Europejskiej Karty Społecznej

60. rocznica Europejskiej Karty Społecznej

II Forum Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB
II Forum Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Zapraszamy całą społeczność Wydziału Prawa

Spotkanie Studenckiego Koła Prawa Gospodarczego
Spotkanie Studenckiego Koła Prawa Gospodarczego

Spotkanie w formie online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”

Zaprasza Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa ...

„Zanim będzie można zmienić grę, należy ujawnić jej reguły.” Od procedury do semantyki, od moralności do prawa
„Zanim będzie można zmienić grę, należy ujawnić jej reguły.” Od procedury do semantyki, od moralności do prawa

Analiza fragmentu „Map sensu” Jordana B. Petersona

Kurs e-learningowy LEXEN
Kurs e-learningowy LEXEN

Kurs na poziomie B2 w ramach nowo powstałego portalu do nauki prawniczego języka angielskiego

Konkurs studencki na glosę do wyroku NSA, WSA, TK lub TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021.
Konkurs studencki na glosę do wyroku NSA, WSA, TK lub TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021.

Zaprasza Uniwersytet Łódzki

Relacja: Spotkanie Inauguracyjne KNPMiF „Pro Humanae Vitae”
Relacja: Spotkanie Inauguracyjne KNPMiF „Pro Humanae Vitae”

Spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae”

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+