20. Specjalistyczny Kurs z Międzynarodowego Prawa Karnego Online

W imieniu The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights zapraszamy do udziału w 20. Specjalistycznym Kursie z Międzynarodowego Prawa Karnego Online pt. „Human Rights, Criminal Justice and International Law”, który odbędzie się w dniach 5-9 lipca 2021 r. 

Aby zakwalifikować się na kurs uczestnicy powinni posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub pokrewne(związane z prawem), mieć ukończone 35 lat i biegle władać językiem angielskim.

Wszystkie istotne informacje i formularz wniosku online są dostępne pod adresem www.siracusainstitute.org/app/international-criminal-law/. Wnioski należy składać do 30 maja 2021 r.   

Wszelkie pytania należy kierować na adres: icl-course@siracusainstitute.org.