7. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”

Zapraszamy do udziału w nowej, 7. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 17 grudnia 2021 roku.

Celem Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych, najbardziej innowacyjnych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza konkursowego dostępnego na www.studiazprzyszloscia.pl.

Certyfikaty przyznane w tegorocznej, 7. edycji Konkursu zostaną wręczone podczas Gali w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w marcu 2021 roku. 

Do Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Kapituła złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

Zgłoszenie konkursowe do pobrania: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-71.

 

W naszym konkursie od siedmiu lat nagradzamy kierunki dobrze przygotowujące do rynku pracy, nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Uzyskanie naszego Certyfikatu gwarantuje rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” to akademicka elita! W ubiegłym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. Warto dołączyć do grona Laureatów Konkursu!

 

Dodatkowe informacje:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl