Ambasadorzy Ministerstwa Finansów

Od 8 czerwca 2020 r., studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do pierwszej edycji programu Ministerstwa Finansów (MF) – Ambasadorzy MF.

Uczestnicy programu będą m. in. współpracować przy promocji MF na uczelniach oraz programów i staży wśród studentów, brać udział w wydarzeniach organizowanych przez MF i targach pracy, przybliżać zainteresowanym studentom i doktorantom zasady rekrutacji oraz możliwości podjęcia pracy w MF,korzystać z dedykowanych szkoleń, współpracować z ekspertami MF przy badaniach i publikacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 r. za pomocą formularza. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: ambasadorzy@mf.gov.pl. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/finanse/ambasadorzy-mf