Baza prawnicza LEX dostępna z domu

Studenci Wydziału Prawa, spieszymy z informacją, że dzięki uprzejmości Wolters Kluwer Polska baza prawnicza LEX jest już dostępna z domu. Dostęp możliwy jest ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce „E-zasoby" → „Bazy danych". Zachęcamy do korzystania!

Pełna lista baz znajduje się pod adresem: www.prima.uwb.edu.pl/