Bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na ogólnouczelniane zdalne zajęcia z języka łacińskiego, na platformie Blackboard Collaborate, którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie,

- przypomnieć język łaciński, bo „Repetitio est mater studiorum” (Powtarzanie jest matką nauk).

Zajęcia w wymiarze 40 godzin rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 listopada 2020 r (czwartek) o godz. 18:00, on-line (platforma Blackboard Collaborate)

Rejestracja w Usosweb od 20 października do 13 listopada 2020 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).
Kontakt z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską: alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl