Debata na temat Kierunków rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku

Miasto Białystok przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Strategia jest tworzona w modelu partycypacyjnym, chcąc trafnie określić cele i zadania do realizacji przy współpracy różnych środowisk i udziale w przedsięwzięciu społeczności Miasta Białegostoku. W ramach przyjętego podejścia – bardzo ważną grupą, która powinna być angażowana w prace nad Strategią są młodzi mieszkańcy Miasta.

W związku z powyższym, zapraszamy do wzięcia udziału w debacie na temat Kierunków rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku w oczach młodych ludzi, która odbędzie się w formule on-line w dniu 27 stycznia 2021 r. w godz. 12:00-13:30 za pośrednictwem platformy Zoom. Celem spotkania jest poznanie opinii oraz wniosków odnośnie wizji rozwoju Białegostoku w najbliższej dekadzie. Wierzymy, że nasi młodzi mieszkańcy wniosą wiele sugestii, które wpłyną na kształt Strategii.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę Wydziału należyi przesłać na adres strategia2030@um.bialystok.pl w terminie do 20 stycznia 2021 r.. Jednocześnie informujemy, że ze względu na wskazaną wyżej formułę spotkania liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO.