Decyzja Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w roku akademickim 2022/2023

Decyzja nr 10/2022
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa
w roku akademickim 2022/2023

Link: https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/tiny/Uchwaly/DecyzjeDziekana/2022/Decyzja%20nr%2010_2.pdf