Dr Joanna Pawlikowska członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauczania i Badań nad Własnością Intelektualną (ATRIP)

Dr Joanna Pawlikowsk została członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauczania i Badań nad Własnością Intelektualną (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, ATRIP, http://atrip.org).

Ogólnym celem ATRIP jest przyczynianie się do rozwoju nauczania i badań w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele edukacyjne i naukowe.

Serdecznie gratulujemy!