Dr Małgorzata Wenclik - laureatka konkursu koordynator wolontariatu 2021

W ramach realizacji programu Korpus Solidarności – Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu 7 grudnia 2021 r. odbyła się uroczysta gala wręczania nagród laureatom konkursów Koordynator i Wolontariusz Roku.

W ramach konkursu zostało wyłonionych 18 laureatów z miasta Białystok, powiatu białostockiego, monieckiego, hajnowskiego i sokólskiego.

Niewątpliwie są to osoby będące przykładem godnym do naśladowanie za swoją postawę społeczną oraz aktywnie angażowanie się w upowszechnianie idei wolontarystycznej w środowiskach lokalnych.

Wolontariat przede wszystkim daje ogromną satysfakcję. Możliwość nauczenia się różnych kompetencji społecznych, które uważane są za kompetencje, które są najważniejsze jeżeli chodzi o rozwój – dr Małgorzata Wenclik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego.