IDSL 2020

Zachęcamy do udziału w IDSL 2020 - międzynarodowym seminarium doktoranckim, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Lublanie w dniu 10 września 2020 r.

Seminarium oferuje doktorantom możliwość udziału w dyskusji naukowej oraz zaprezentowanie swoich badań. Tematyka skupi się na obszarach prawa administracyjnego i konstytucyjnego (zarówno w kontekście krajowym jak i europejskim). 

Osoby zainteresowane udziałem powinny przesłać swoje zgłoszenie na adres: idsl.ljubljana@pf.uni-lj.si do dnia 15 lipca 2020 r. Zgłoszenie musi zawierać tytuł rozprawy doktorskiej, krótkie CV, nazwę instytucji macierzystej, nazwisko promotora oraz streszczenie prezentacji. Streszczenie powinno być w języku angielskim i nie powinno przekraczać 500 słów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w języku angielskim.