II Konferencja Naukowa „Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w II Konferencji Naukowej pt. Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku, która odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Konferencja ma na celu przybliżenie społeczności białostockiej tematyki rozwoju regionalnego, współpracy międzynarodowej na wielu szczeblach, działań podejmowanych w ramach porozumień i programów oraz uwarunkowań rozwoju regionów. Organizacji wydarzenia będzie przyświecała również idea integracji środowiska akademickiego, dyplomatycznego, samorządowego oraz biznesowego.

W ramach konferencji dla studentów zorganizowano konkurs pt. „Współpraca międzynarodowa województwa podlaskiego – analiza SWOT”. Celem konkursu jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu analizy SWOT rozwoju województwa podlaskiego w zakresie współpracy międzynarodowej oraz integracja środowiska akademickiego, dyplomatycznego, samorządowego i biznesowego. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zadania polegającego na opracowaniu wskazanego przez Organizatora fragmentu analizy SWOT (jednej z części SWOT tj.: S – silne strony, W – słabe strony, O – szanse lub T – zagrożenia) w zakresie współpracy międzynarodowej województwa podlaskiego. Przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne dla pierwszych trzech miejsc.

Daty:
01.03.2021 – rozpoczęcie konkursu
11.04.2021 – koniec terminu nadsyłania prac
23.04.2021 – ogłoszenie wyników

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się tutaj.