III Konkurs na prace magisterskie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce - 3 000 zł
  • II miejsce - 2 000 zł
  • III miejsce - 1 000 zł.

Prace należy przesyłać do 21 czerwca 2021 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Informacje o konkursie oraz link do konkursu dostępny jest również na Facebooku.

W sprawach organizacyjnych zachęcamy do kontaktu mailowego: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl

Zapraszamy do udziału.