Informacja kierowana do studentów stacjonarnych I roku studiów

Nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania. Podpisanie ślubowania następuje z wykorzystaniem systemu USOSweb lub aplikacji Mobilny USOS.
Złożenie ślubowania jest obowiązkowe w terminie od 1 do 14 października 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2022 r.

W dziekanatach:
Administracja – p. 205
Bezpieczeństwo i Prawo – p. 205
Kryminologia – p. 210
Prawo – p. 209

będą wydawane legitymacje studenckie (za okazaniem dowodu tożsamości). Warunkiem otrzymania legitymacji jest złożenie ślubowania.

Spotkanie adaptacyjne studentów I roku studiów z Prodziekanem, opiekunami roku, samorządem studenckim i przedstawicielami kół naukowych odbędzie się w auli Wydziału Prawa w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek) w godz. 8.00-9.30

Obecność obowiązkowa!