Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 (konkurs SST03)

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia jest szczególnym wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. Stypendium przyznawane jest studentom szczególne zaangażowanym w życie naukowe Polskich Uczelni, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe w trakcie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.

Więcej informacji pod adresem:
https://uwb.edu.pl/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia 

oraz

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03