IV Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki "Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej", polegającym na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. 

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei konkursu oraz tematyki edycji w 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z terminarzem, zasadami nadsyłania zgłoszeń i dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: www.fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/28-nagroda-edycja-2020/217-iv-edycja-nagrody-im-janusza-kurtyki