IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w IX Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym.

Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe. Celem wydarzenia jest pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych.

Dnia 7 czerwca 2021 r. odbędą się warsztaty:

 1. Sfokusuj się na focus, czyli zogniskowany wywiad grupowy FGI w praktyce
 2. Analiza dyskursu
 3. Warsztat na temat ewaluacji: „Ewaluacja nie musi być nudna!”
 4. Metodologia teorii ugruntowanej
 5. Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych
 6. Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki analityczne
 7. Jak badać drugie życie miasta? Etnografia w trudnym terenie. Projekt, realizacja, dylematy etyczne
 8. Techniczne aspekty i praktyczne sposoby zastosowania bezpłatnego oprogramowania CAQDAS
 9. Teatr partycypacyjny w badaniach socjologicznych – warsztaty
 10. Design Thinking
 11. CAQDAS, a badania jakościowe w praktyce (Wspomagana komputerowo analiza danych jakościowych)
 12. Metodologie indygeniczne

Dnia 8-9 czerwca 2021 r. organizowane będą grupy tematyczne w ramach sympozjum:

 1. Etyka w badaniach jakościowych. Czy pandemia coś zmienia?
 2. „Dwa kroki naprzód, krok wstecz”. O meandrach badań w trudnym terenie
 3. Dylematy w badaniach grup mniejszościowych
 4. Badania jakościowe w borderstudies
 5. Rodzicielstwo w badaniach jakościowych
 6. Disability studies. Możliwości i ograniczenia w interdyscyplinarnych badaniach jakościowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i społecznym niedostosowaniem
 7. Storytelling – potencjał opowieści w badaniach jakościowych
 8. Analiza i interpretacja wyników badań jakościowych – metody, wyzwania, kontrowersje
 9. Superwizja w badaniach jakościowych – dyskusja panelowa
 10. Doświadczanie twórczości w różnych jej wymiarach: od codziennej do wybitnej

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, ważnych terminów i opłat znajdują się na stronie IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych.

Zapraszamy do udziału.