Jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego

18 maja 2022 r. w Hotelu Podlasie w Białymstoku odbył się Jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego. W uroczystości uczestniczyły osobistości świata naukowego z całej Polski oraz z zagranicy. Otwarcia spotkania dokonała prof. dr. hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, po czym miejsce miały następujące wystąpienia:

  1. Prezentacja życiorysu Profesora Emila W. Pływaczewskiego wygłoszona przez dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB.
  2. Trzyczęściowa laudacja wygłoszona przez prof. dr hab. Katarzynę Laskowską, prof. dr hab. Ewę M. Guzik-Makaruk oraz dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego.

III. Wystąpienie w imieniu młodych naukowców z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB – dr Magdalena Perkowska.

  1. Wystąpienia zaproszonych Gości.
  2. Odczytanie listów gratulacyjnych.
  3. Wręczenie zapowiedzi wydawniczych Ksiąg Jubileuszowych.

VII. Prezentacja fotografii z życia Jubilata pt. „Zatrzymane w kadrze”.

VIII. Wystąpienie Jubilata prof. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego.

Organizatorami jubileuszu byli prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk oraz dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB wspierani przez współpracowników z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.