Konferencja „Institutions and Survival. Social Order for 21st Century”

W imieniu Forum Myśli Instytucjonalnej (FMI) oraz World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR) serdecznie zapraszamy naukowców, doktorantów oraz studentów do składania abstraktów prezentacji swoich badań na konferencję „Institutions and Survival. Social Order for 21st Century”, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2020 r. w Krakowie. Wydarzenie to będzie obejmować wykłady gości specjalnych, moderowane sesje panelowe, prezentacje po polsku oraz po angielsku indywidualnych badań uczestników konferencji, dyskusje oraz spotkania integracyjne z uznanymi na świecie i w Polsce badaczami rozwoju instytucji oraz instytucjonalizmu.

Abstrakty powinny liczyć 250 słów oraz dotyczyć instytucji i porządku społecznego z perspektywy ekonomii, prawa, nauk o polityce, socjologii oraz filozofii – w ujęciu empirycznym jak i teoretycznym. Abstrakty prezentacji badań będą recenzowane. Ostateczny termin składania abstraktów mija 30 września 2019 r.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem: www.forummi.pl/en/events/conference-of-the-forum-for-institutional-thought/

Abstrakty oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:conference@forummi.pl