Konferencja „Interakcja prawa, ekonomii i językoznawstwa w czesko-polskim środowisku”

Uniwersytet Masaryka w współpracy z Centrem Prawa Polskiego, Politechniką Ostrawską (VSB-TUO), Ambasadą RP w Pradze, Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie, Konsulem Honorowym RP w Brnie, Instytutem Polskim w Pradzemają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Interakcja prawa, ekonomii i językoznawstwa w czesko-polskim środowisku”, w ramach Kongresu Czeskich Studiów Polonistycznych 2019 w dniach 7 – 9 listopada 2019 r., na Uniwersytecie Masaryka – Centrum Uniwersyteckie Telč (Masarykova univerzita – Univerzitní centrum Telč (www.uct.muni.cz).

Informacje ogólne:

Opłaty konferencyjne: 1500 CZK (opłata) + 800 CZK zakwaterowanie; opłata zawiera koszty wyżywienia i usług konferencyjnych.
Sposób zapłaty: gotówką przy rejestracji wyłącznie w koronach czeskich.

Zgłoszenie na adres: 632@law.muni.cz do 31 października 2019 r., w formacie:
- dane osobiste i dane do wystawienia faktury,
- tytuł, imię (imiona) nazwisko,
- miejsce pracy,
- sekcja,
- oczekiwany temat wystąpienia,
- planowany przyjazd,
- planowany odjazd,
- zakwaterowanie z (pokoje 2-osobowe),
- preferuję wyżywienie wegetariańskie, wegańskie lub inne,
- inne informacje przeznaczone dla organizatorów,
- dane dla faktury: nazwa, adres, REGON, NIP.

Zakres tematyczny posiedzeń sekcji:
1. Sekcja prawno-ekonomiczna
a) badania nad analfabetyzmem prawniczym i finansowym;
b) zagadnienia prawa porównawczego;
c) wzajemne korzystanie z doświadczeń polskiej i czeskiej nauki,
d) problemy współczesnej dydaktyki prawa w studiach ekonomicznych i ekonomii w studiach ekonomicznych.

2. Sekcja filologiczno-kulturologiczna, podsekcja zagadnień translatorskich:
a) problemy przekładu;
b) problemy tłumaczenia;
c) specyficzne zagadnienia przekładu i tłumaczenia tekstów prawnych (łączy obie sekcje tematyczne);
d) czesko-polska komunikacja międzykulturowa.

Publikacje wystąpień z sekcji odbędzie się w 2020 roku na podstawie wyników recenzji oraz z polecenia przewodniczącego sekcji.

Zachęcamy do zapoznania się z programem ramowym konferencji.